Snart möjligt att söka paraplyprojekt!

Sockenföreningar, församlingar, idrottsklubbar, intresseföreningar med flera kommer från och med den 15 december 2019 att erbjudas möjlighet att söka stöd till initiativ för att tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer i ert närområde.

Våra paraplyprojekt Gotlands kyrkogårdar berättar och Friluftsliv, natur och kulturmiljö syftar till att synliggöra och tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer i vår närmiljö samt att öka kunskapen om och användandet av värdefull natur och kulturarvet. Läs mer om detta på vår hemsida, under fliken Paraplyprojekt. Vi uppdaterar med mer information lite längre fram.

Paraplyer

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.