Fiskelägesbesök

Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten

*** OBS! ANSÖKNINGSTIDEN HAR LÖPT UT OCH STÖDET ÄR INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA.***

De gotländska fiskelägena är unika kulturmiljöer med långa traditioner. Idag är de viktiga platser för både fiske och rekreation.

Föreningar, grupper och organisationer kan söka stöd till s k miniprojekt för att öka möjligheterna att ta del av och förmedla kunskap om dessa unika miljöer.

Stöd kan sökas till:

Möjliggöra upplevelser och rekreation, 10 000 – 22 000 kronor inkl moms.

Exempelvis:
• anordnande av grillplatser, sittplatser eller liknande,
• uppföra trodertunar, stentunar eller andra stängsel,
• anpassningar för förbättrad framkomlighet och säkerhet vid ex tillfartsvägar
och parkeringar,
• skyltar och skyltställ.

Här vill vi tipsa om Lövstakooperativet – ett socialt företag som erbjuder tjänster inom bland annat snickeri.
Läs mer om Lövstakooperativets tjänster

Framtagande av informationsmaterial m m, 10 000 – 40 000 kronor inkl moms.

Exempelvis broschyrer, kartor, videoinspelningar, hemsidor eller kartläggningar, inventeringar eller en mindre utställning.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.