Här är en bildtext som berättar vad det handlar om.

Förstudiecheckar

Ett gott genomförande av en projektidé kräver ett bra förarbete kring samverkan, omvärldsbevakning och rimlig avgränsning.

Föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd för att kunna genomföra en mindre förstudie med mål att ta fram tillräckligt underlag för att kunna förverkliga idéer om möjliga projekt med fokus på temat ekonomisk hållbarhet, social hållbar och/eller miljömässig hållbarhet. Förstudierna kan innehålla aktiviteter för att utreda mål, behov och efterfrågan, tänkbara deltagare, möjlig genomförandeplan, ekonomisk planering och förväntade effekter av ett utvecklingsprojekt. Nyttan med förstudien ska tillfalla landsbygden.

Stöd kan sökas till:

Enklare förstudie på temat utvecklingsprojekt med fokus på ekonomisk hållbarhet, social hållbar och/eller miljömässig hållbarhet.

Exempelvis:

  • Köpta tjänster för marknadsundersökningar
  • Köpta tjänster för kartläggningar och förankringsarbete
  • Kompetensutveckling
  • Studiebesök

För dessa insatser kan 15 000 – 50 000 kronor inkl moms sökas.

För mer information om vad en förstudie bör innehålla, se våra anvisningar.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.