Här är en bildtext som berättar vad det handlar om.

Förstudiecheckar

*** STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA ***

Ett gott genomförande av en projektidé kräver ett bra förarbete kring samverkan, omvärldsbevakning och rimlig avgränsning.

Föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd för att kunna genomföra en mindre förstudie med mål att ta fram tillräckligt underlag för att kunna förverkliga idéer om möjliga projekt med fokus på temat ekonomisk hållbarhet, social hållbar och/eller miljömässig hållbarhet. Förstudierna kan innehålla aktiviteter för att utreda mål, behov och efterfrågan, tänkbara deltagare, möjlig genomförandeplan, ekonomisk planering och förväntade effekter av ett utvecklingsprojekt. Nyttan med förstudien ska tillfalla landsbygden.

Stöd kan sökas till:

Enklare förstudie på temat utvecklingsprojekt med fokus på ekonomisk hållbarhet, social hållbar och/eller miljömässig hållbarhet.

Exempelvis:

  • Köpta tjänster för marknadsundersökningar
  • Köpta tjänster för kartläggningar och förankringsarbete
  • Kompetensutveckling
  • Studiebesök

För dessa insatser kan 15 000 – 50 000 kronor inkl moms sökas.

För mer information om vad en förstudie bör innehålla, se våra anvisningar.