Upptäck din bygd

*** STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA ***

Gotland har en fantastiskt varierande natur med stora kulturhistoriska
värden och artrikedom.

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till s k miniprojekt för att tillgängliggöra dessa miljöer i närområdet.

Stöd kan sökas för att:

möjliggöra upplevelser och rekreation. 

Exempelvis:

  • ställa i ordning eller utveckla vandringsleder eller andra fysiska förutsättningar för att landskapet ska kunna användas för upplevelser och rekreation,
  • röja buskar och sly vid vandringsleder och stigar,
  • förbättra bärighet för stigar,
  • tillgänglighetsanpassa för personer med funktionsvariationer,
  • anordnande av grillplatser, sittplatser eller liknande,
  • ta fram informationsmaterial, skyltar och dokumentation.

Här vill vi tipsa om Lövstakooperativet – ett socialt företag som erbjuder tjänster inom bland annat trädgårdsarbete och snickeri.
Läs mer om Lövstakooperativets tjänster

För dessa insatser kan max 20 000 kronor inklusive moms sökas.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.