Upptäck din bygd

*** STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA ***

Gotland har en fantastiskt varierande natur med stora kulturhistoriska
värden och artrikedom.

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till s k miniprojekt för att tillgängliggöra dessa miljöer i närområdet.

Stöd kan sökas för att:

möjliggöra upplevelser och rekreation. 

Exempelvis:

  • ställa i ordning eller utveckla vandringsleder eller andra fysiska förutsättningar för att landskapet ska kunna användas för upplevelser och rekreation,
  • röja buskar och sly vid vandringsleder och stigar,
  • förbättra bärighet för stigar,
  • tillgänglighetsanpassa för personer med funktionsvariationer,
  • anordnande av grillplatser, sittplatser eller liknande,
  • ta fram informationsmaterial, skyltar och dokumentation.

Här vill vi tipsa om Lövstakooperativet – ett socialt företag som erbjuder tjänster inom bland annat trädgårdsarbete och snickeri.
Läs mer om Lövstakooperativets tjänster

För dessa insatser kan max 20 000 kronor inklusive moms sökas.