Fördelning efter fond

Här hittar du våra projekt fördelade efter den fond de beviljats stöd från.

Landsbygdsfonden

Aktivitetspark Fårösund
Arkeologi i strandzonen. Resurs för lokal utveckling
Attraktiva samlingslokaler/Utveckla din samlingslokal (paraplyprojekt)
Augmented Reality genom historia Vivesholm
Austerland Energi lokalt energinätverk för hållbar utveckling på Östergarnslandet
Austur Ovalbaneprojekt
Biokolanläggning och klimatpositiv energiproduktion på Gotland
Bogemenskap Gotland
Digitalt föreningsliv
Effektiva ägarskiften på Gotland
E-handelslösning livsmedel Gotland
E-kol-ogiskt! Ett demonstrationsprojekt för biokolanvändning på Gotland
Enholmen
Fem nya mötesplatser i Hemse
Framtidens företagare på Gotland
Friluftsliv, natur och kulturmiljö (paraplyprojekt)
Friskvård på Gotland
Förberedande samarbetsprojekt ECOLISE
Föreningen Banvallen
Föreningen Gotlandståget
Förnyelsebar energi på lokal nivå (paraplyprojekt)
Förstudie – Destination Stavgard
Förstudie – Energiomställning – grönt näringsliv på Gotland
Förstudie – Gotlands eko-bilpool
Förstudie – Samverkan Ljugarn
Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland
Gotlands kyrkogårdar berättar (paraplyprojekt)
Gotlandsmodellen – för lokal och regional utveckling
Gym i Väte
Honung Gotlandica
Hållbar elförsörjning Cementa Arena
Hållbart småföretagande (paraplyprojekt)
Innovationer och ökad förädling från primärproduktion
Investering i ny airballbana och marknadsföring av speedball som aktivitet på Gotland
Iordningställande av Sigvaldebadet
Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete
Landsbyggare Gotland
Leva och verka i Follingbo socken på Gotland
Linsodling på Gotland
LLU 2.0
Lokala och hållbara kvävekällor på Gotland
Lägenhetsbyggande på Gotlands landsbygd
Miljösatsningar i närheten – inspiration, kunskap och förvaltning
Miniprojekt inom paraplyprojekt – Stöttande insatser
Mitt val Gotland
Multimedia och IT-anpassning
Mästerby prästänge
Mötesplats vatten
Nya gotlandsleden (NGL)
Nya tryffelupplevelser
Nytt elljusspår i Slite 2017
OFF-GRID DIY: Renewable energy for local development
Paraplyprojekt förstudier – Leva och verka på hela ön
Paraplyprojekt – Upptäck din bygd
Paraplyprojekt – ökad kompetens i projekt- och processledning
Pilotprojekt biogasuppvärmning
Post Corona – Finansiering i lokalsamhället
Projekt servicehus i Kyrkviken på Fårö
Regional kulturutveckling på Gotland med hjälp av EasyArr
Renovering av Husbodarnas fiskeläge
R-utecentrum
Samverkan för lokal energiomställning
Seniormässa i Hemse
Skapa aktiviteter i din bygd (paraplyprojekt)
Skyltfönster gotländska upplevelser – från nätverk till affärer
Sätt Gotland i rörelse
Textilfabriken Gotland
Ullpellets från outnyttjad ull på Gotland – ett utvecklingsprojekt med fokus på pelleteringsprocessen
Utbyggnad av stentåget mellan kalkbruksmuseet och brottet
Utegym på Balan
Utveckla din samlingslokal (paraplyprojekt)
Utveckla hybridaktiviteter på landsbygden
Utveckla och bevara samlingsplats i Ardre
Utveckla Sudret
Utveckla Sudret – ett integrationsprojekt
Utveckling av linsodling och förädling på Gotland
Utveckling Björke socken – generations- och konferensmöten på Gotland
Utveckling av Buttle hembygdsförenings festmötesplats
Utveckling matsamverkan på Gotland
Utökad grisproduktion på Gotland – samarbetsprojekt för att främja lönsamhet, hållbart och konkurrenskraftigt grisföretagande i regionen
Vandringsled Hageby
Varför bioenergin är viktig för att nå klimatmålen
Verktyg för säkra pengar
Öka användningen av hembygdsgården
Ökad betesdrift på Gotland med virtuella stängsel
100 gröna och blå upplevelser på Gotlands landsbygd