Kompetensutvecklingscheckar

Ett gott genomförande av en projektidé bygger på att utvecklingsaktörerna själva besitter kompetens inom projekt- och processledning för att bättre kunna ansöka om, genomföra och redovisa utvecklingsprojekt.

Föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande som driver verksamhet med nytta för landsbygden kan söka stöd för att öka kompetensen i projekt- och processledning inom den egna verksamheten.

Stöd kan sökas till:

Ökad kompetens i projekt- och processledning.

Exempelvis:

  • Genomgå en kvalificerad utbildning inom projektledning och/eller processledning.

För dessa insatser kan 15 000 – 40 000 kronor inkl moms sökas. Observera att stöd inte kan ges till ordinarie verksamhet.

För mer information, se våra anvisningar.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.