Lokal Utvecklingsstrategi för Gotland 2023-2027

Lokal utvecklingsstrategi för Gotland är Leader Gutes nya strategi för programperioden 2023–2027. För att nå våra mål i strategin beviljar vi stöd till projekt som bidrar till att uppfylla strategins mål.

Leader Gutes strategi är framtagen i en omfattande samverkansprocess med en lång rad offentliga, privata och ideella aktörer som på olika vis verkar för utveckling på Gotlands landsbygder.

Den är också samordnad med Region Gotland nya Regionala Utvecklingsstrategi (RUS), ”Vårt Gotland 2040”. Övergripande vision och målen är desamma i de båda strategidokumenten.

Ta del av strategin för att kunna söka projektstöd/projektstöd till företag!

För att kunna ansöka om projektstöd/projektstöd till företag från Leader Gute måste det ansökande projektet passa in i något av de tre insatsområdena i Leader Gutes strategi.

Därför är det viktigt att sökande tar del av strategin och särskilt delen om insatsområdena.

Till höger ser du den förkortad summeringen av strategin. Du kan ladda ner den som PDF genom att klicka på bilden.

Den fullständiga strategin och samtliga bilagor finns att läsa som PDF:er här: 

Lokal Utvecklingsstrategi för Gotland 2023-2027

Samtliga bilagor till strategin

Så går det till att ansöka om projektstöd/projektstöd till företag

1.Kolla om din projektidé passar in i Leader Gutes strategi! Läs strategin, gör en beskrivning av hur ditt projekt matchar strategin och beskriv detta för oss på Leader Gute genom att fylla i vår checklista som du skickar in till oss. Checklistan hittar du HÄR.

2.Om Leader Gute bedömer att projektet passar in i strategin är nästa steg att göra en tydlig projektbeskrivning inklusive bland annat budget och aktiviteter.

3. Slutligen skriver du in din formella ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst.

Stöd till miniprojekt – enklare ansökan och snabbare beslut

Du som söker stöd till så kallade miniprojekt behöver dock enbart göra en förenklad ansökan via en blankett. Detta stöd ges till temaområden som redan är förankrade i vår strategi. Information om stöd till miniprojekt hittar du HÄR.

Varför en ny utvecklingsstrategi?

Leader Gute fördelar stöd till lokala utvecklingsprojekt på Gotland. Kanske har du hört talas om Gotlands Lokalfinansiering, promenadslingor i Slite, utvecklingsbolaget Ljusa udden och Austerland Energi? Det är några projekt som möjliggjorts genom Leader Gute och finansierats av EU, staten och Region Gotland. Vart sjunde år tar vi fram en utvecklingsstrategi som talar om vilka lokala förutsättningar och utvecklingsbehov som finns på Gotland.

För att ett projekt ska få stöd genom Leader Gute behöver projektidén passa in i strategin. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med de verkliga behoven – så att goda idéer och projekt kan förverkligas!

Leader Gutes lokala utvecklingsstrategi samordnas med EU:s målsättningar för landsbygdsutveckling och andra övergripande planer som den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 med flera.

Här är en bildtext som berättar vad det handlar om.

Om EU och Jordbruksverket

Allt EU-­stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, som är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa 2020. De främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 är de Europeiska struktur­ och investeringsfonderna, ESI-­fonderna. Stödet inom Leader i Sverige för programperioden 2023-2027 kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Webbplatsen Eufonder.se

Jordbruksverket är den förvaltande myndigheten för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. Under EU:s programperioder ansvarar Jordbruksverket för samordning, förvaltning och utbetalning för lokalt ledd utveckling i Sverige.

Jordbruksverkets webbplats

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.