Solpaneler

Förnyelsebar energi på lokal nivå

*** STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA ***

Gotland ligger idag långt framme när det gäller förnyelsebar energi som till exempel biogas, småskalig och förnyelsebar elproduktion och användning av elfordon. Men fler lokala tillämpningar för användning och produktion av förnyelsebar energi behövs.

Utvecklingsbolag, LRF-avdelningar, lokala föreningar och liknande kan söka stöd till s k miniprojekt för att undersöka möjligheterna för lokal användning och produktion av förnyelsebar energi.

Stöd kan sökas till:

Utveckla idéer och kunskap för att öka lokal användning och produktion av förnyelsebar energi, 40 000 kronor inkl moms.

Exempelvis:

  • Kommunikationsinsatser
  • Konsultinsatser som ex undersökningar, kartläggningar och analyser m m.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.