Stenängel

Vad berättar kyrkogården?

På kyrkogården finns både personliga minnen och ett gemensamt kulturarv. Ett sätt att samla material om bygdens historia och olika livsöden är att prata med hembygdsföreningen eller starta en studiecirkel.

Informationen som sammanställs kan användas till att skapa en kyrkogårdsvandring, göra en folder, ta fram QR-koder kopplad till digital information m m.

Samla information

Kontakta hembygdsföreningen
På Gotland finns omkring 90 hembygds-/sockenföreningar. Här finns personer som kan mycket om bygdens historia. Hos Gotlands Hembygdsförbund finns lista över alla föreningar.
Gotlands Hembygdsförbund

Starta en studiecirkel
Att starta en studiecirkel är inte svårt. Följ dessa steg så är ni snart igång:

  1. Kontakta ett studieförbund.
  2. Skapa en studieplan och välj studiematerial (ni får hjälp av studieförbundet).
  3. Fyll i en anmälningsblankett.
  4. Studiecirkeln godkänns och registreras.
  5. Samla minst tre deltagare och sätt igång!

Studieförbund på Gotland
Studieförbundet Vuxenskolan
ABF Gotland
Folkuniversitetet 
Bilda
Studiefrämjandet

Besök Arkivcentrum Gotland
På Arkivcentrum Gotland finns Riksarkivet/Landsarkivet och Regionarkivet Gotland. Här finns handlingar från statliga myndigheter på Gotland och enskilda arkiv från föreningar, företag och privatpersoner. På Landsarkivet bevaras även ca nio miljoner bilder och negativ från 1860-talet och framåt.
Arkivcentrum Gotland

Lärbro kyrka

Informationen i Bebyggelseregistret kommer från regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Bilden är från Lärbro kyrka.

Sök i Bebyggelseregistret
I Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregistret finns information om det byggda kulturarvet.
Till Bebyggelseregistret

Gör en kyrkogårdsvandring

En spännande möjlighet att levandegöra människoöden och bygd, digitalt eller på plats.

Kyrkogårdsvandringar i Säffle
Säffle pastorat har gjort ett stort antal digitala kyrkogårdsvandringar som verkligen innebär en tidsresa.
Kyrkogårdsvandringarna i Säffle

Gamla kyrkogården i Västervik
Rundvandringen är ett samarbete mellan kyrkogårdsförvaltningen i Södra Tjusts pastorat och Västerviks museum.
Kyrkogården berättar

Lärbro kyrkogårdsvandring

Kyrkogårdsvandringar har blivit populära och arrangeras på många ställen. I Lärbro har man tagit fram en folder om de äldre gravstenar som finns på kyrkogården.

Kyrkogårdsvandringar på kulturgravar.se
SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) samlar digitala kyrkogårdsvandringar på webbplatsen kulturgravar.se
Till kulturgravar.se

Ta fram QR-kod
Genom att läsa av en s k QR-kod i en applikation i mobilen länkas man till information på en webbplats. QR-koden sätts på en skylt bredvid det man vill berätta om, t ex en gravsten eller en plats på kyrkogården. Alla moderna mobiler har en QR-läsare i Kamera-appen (annars går de att ladda ned kostnadsfritt på ex länkarna nedan). QR-koder kan skapas gratis på ett antal webbplatser.
Skapa QR-kod
QR-läsare för android (Telia)
QR-läsare Iphone (Apple)

Inspirationsträffar

I juni 2020 genomfördes ett antal inspirationsträffar i gotländska kyrkogårdsmiljöer. Vi filmade – se dem här!

Ta fram en folder

När ni samlat in en massa information kanske det är lika bra att sammanställa text och bild i en folder? Att trycka digitalt behöver inte vara dyrt.
Tryckerier på Gotland