Vandrare

Miniprojekt

Miniprojekt är ett mindre stöd som är enklare att söka och där du får beslut snabbare. Ansökan kan skickas in löpande och beslut fattas av Leader Gutes beslutskommitté.

Miniprojekt kan just nu sökas inom:

Kompetensutvecklingscheckar

  • Ökad kompetens i projekt- och processledning

För dessa insatser kan max 15 000 – 40 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Logotyper och slutrapportmall för pågående beviljade miniprojekt hittar du under respektive ministöd. 

Förstudiecheckar – STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA.

  • Enklare förstudie på temat utvecklingsprojekt med fokus på ekonomisk hållbarhet, social hållbar och/eller miljömässig hållbarhet.

För dessa insatser kan max 15 000 – 50 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Utveckla din samlingslokal – STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA.

Alla föreningar på Gotlands landsbygd, som bedriver verksamhet i eller äger en samlingslokal, kan söka stöd för att öka samlingslokalernas tillgänglighet och attraktivitet. Stöd kan sökas till:

  • Förbättrad tillgänglighet och användbarhet.

För dessa insatser kan max 22 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Förnyelsebar energi på lokal nivå – STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA.

Utvecklingsbolag, LRF-avdelningar, lokala föreningar och liknande kan söka stöd till:

  • Utveckla idéer och kunskap för att öka lokal användning och produktion av förnyelsebar energi.

För dessa insatser kan max 40 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Upptäck din bygd – STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA.

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till:

  • Möjliggöra upplevelser och rekreation

För dessa insatser kan max 20 000 kronor inkl moms sökas.

Läs mer

Hållbart småföretagande – STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA.

Småföretag, företag i samverkan och ekonomiska föreningar på Gotlands landsbygd kan söka stöd till:

  • Utveckling av verksamhet, produkter eller tjänster

Stöd ges med max 70 % av den sammanlagda kostnaden för insatsen, upp till 40 000 kronor. Sökande finansierar själv 30 % av kostnaden.

Läs mer

Vilka miniprojekt har Leader Gute beviljat?

Se beviljade miniprojekt

Annan finansiering för mindre projekt

För projektidéer som inte passar inom något av våra miniprojekt kan det vara värt att undersöka lokalt utvecklingsbidrag som kan sökas hos Gotlands utvecklingsbolag i samverkan (GUBIS): www.gubis.se