Bygdegården Rone

Utveckla din samlingslokal

*** STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA ***

På Gotland finns minst en samlingslokal i varje socken. Det är bygde- och
hembygdsgårdar, Folkets Hus, klubbstugor, hemvärnsgårdar, kapell och
församlingshus.

Samlingslokalerna används för egen verksamhet, men de hyrs också ut till andra föreningar utan egen lokal. Nu kan alla föreningar på Gotlands landsbygd, som bedriver verksamhet i eller äger en samlingslokal, söka stöd till miniprojekt för att öka samlingslokalernas tillgänglighet och attraktivitet, inne och ute.

Stöd kan sökas till:

Förbättrad tillgänglighet och användbarhet, max 22 000 kronor inkl moms.

Exempelvis:

  • Lampor och ljussättning
  • Material för förbättring av lokaler (färg, spackel och liknande)
  • Teknisk utrustning (IT, ljudanläggning, högtalare)
  • Lek- och idrottsutrustning (pingisbord och liknande)
  • Framtagande/utveckling av webbplats
  • Plats och utrustning för utomhusaktiviteter (sittplatser, grillplatser och liknande)
  • Skylt eller tavla för anslag

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.