Bygdegården Rone

Utveckla din samlingslokal

*** STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA ***

På Gotland finns minst en samlingslokal i varje socken. Det är bygde- och
hembygdsgårdar, Folkets Hus, klubbstugor, hemvärnsgårdar, kapell och
församlingshus.

Samlingslokalerna används för egen verksamhet, men de hyrs också ut till andra föreningar utan egen lokal. Nu kan alla föreningar på Gotlands landsbygd, som bedriver verksamhet i eller äger en samlingslokal, söka stöd till miniprojekt för att öka samlingslokalernas tillgänglighet och attraktivitet, inne och ute.

Stöd kan sökas till:

Förbättrad tillgänglighet och användbarhet, max 22 000 kronor inkl moms.

Exempelvis:

  • Lampor och ljussättning
  • Material för förbättring av lokaler (färg, spackel och liknande)
  • Teknisk utrustning (IT, ljudanläggning, högtalare)
  • Lek- och idrottsutrustning (pingisbord och liknande)
  • Framtagande/utveckling av webbplats
  • Plats och utrustning för utomhusaktiviteter (sittplatser, grillplatser och liknande)
  • Skylt eller tavla för anslag