Geografisk fördelning

Här hittar du våra projekt efter deras geografiska fördelning.

Follow a manual added link

Mellersta Gotland

Analysera mera – visst kan man äta fisk från Gotland
Austerland Energi lokalt energinätverk för hållbar utveckling på Östergarnslandet
Austur Ovalbaneprojekt
Av egen kraft – självständiga sociala företag
Bogemenskap Gotland
Digitalisering av slaktkedja
Effektiva ägarskiften på Gotland
Ett, två träsk
Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland
Fiska på Gotland
Fiskeland Gotland – i samverkan för hållbart sportfiske
Fiskguide Gotland
Fossilfri Framfart, information
Framtidens företagare på Gotland
Från vippfyr till GPS
Förberedande samarbetsprojekt ECOLISE
Föreningen Gotlandståget
Förstudie – Energiomställning – grönt näringsliv på Gotland
Förstudie – Gotlands eko-bilpool
Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland
Gotlandsmodellen – för lokal och regional utveckling
Gym i Väte
Honung Gotlandica
Hållbara företag = hållbara företagare
Innovationer och ökad förädling från primärproduktion
Investering i ny airballbana och marknadsföring av speedball som aktivitet på Gotland
Klintetraktens framtid
Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens
Landsbyggare Gotland
Leva och verka i Follingbo socken på Gotland
LLU 2.0
Linsodling på Gotland
Medeltida jul
Mitt val Gotland
Muddring av Kyrkbingegrund
Mästerby prästänge
Mötesplats vatten
Nya gotlandsleden (NGL)
Nya tryffelupplevelser
Nätverkande näbbgäddor
Nätverk och samverkan vattenbruk
OFF GRID DIY – Renewable Energy for Rural Development
Paraplyprojekt förstudier – Leva och verka på hela ön
Paraplyprojekt – Upptäck din bygd
Paraplyprojekt – ökad kompetens i projekt- och processledning
Pilotprojekt biogasuppvärmning
Produktutveckling – marknadsföring gotländsk fisk
Påskfestival Gotland – musik – konst – dans
Regional kulturutveckling på Gotland med hjälp av EasyArr
Restaureringsåtgärder för öring – för hållbar fisketurism
Samverkan för lokal energiomställning
Stödstruktur för ny- och småföretagande
Säl och skarv
Sätt Gotland i rörelse
Textilfabriken Gotland
Torskprojektet – etableringsprojekt
Ull uppåt väggarna – gotländsk ullfiber som isolerande skikt
Utveckla hybridaktiviteter på landsbygden
Utveckla och bevara samlingsplats i Ardre
Utveckling av Buttle hembygdsförenings festmötesplats
Utveckling Björke socken – generations- och konferensmöten på Gotland
Utveckling matsamverkan på Gotland
Varför bioenergin är viktig för att nå klimatmålen
Verktyg för säkra pengar
Viktiga vägen till kusten (strandi)
Öka användningen av hembygdsgården
100 gröna och blå upplevelser på Gotlands landsbygd

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.