Småföretagare

Hållbart småföretagande

*** STÖDET ÄR FULLTECKNAT OCH INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA ***

På Gotland finns en stark tradition av småföretagande, med tyngdpunkt på livsmedel, jordbruk och besöksnäring. Nu kan småföretag, företag i samverkan och ekonomiska föreningar på Gotlands landsbygd söka s k miniprojekt för att utveckla nya verksamhetsgrenar, produkter eller tjänster.

Stöd kan sökas till:

Att utveckla eller processa fram nya produkter eller tjänster inom sitt företagande. Alternativt att utveckla verksamhet eller produkter inom nya företag eller i samverkan mellan företag. 

Exempelvis:
• Marknadsföringsåtgärder
• Kompetensutveckling
• Olika slags analyser eller konsultinsatser, ex kopplat till produktutveckling

För dessa insatser kan 10 000 – 40 000 kronor sökas.

Stöd ges med 70 procent av den sammanlagda kostnaden för insatsen upp till 40 000 kronor. Företaget/företagen finansierar själva 30 procent av kostnaden.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.