Flicka och blomma

Odla i förskola och skola

Att odla i skolan är ett sätt att få barn att upptäcka matens väg från jord till bord och öka förståelse för vikten av biologisk mångfald. I en skolträdgård kan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal arbeta ämnesövergripande när man tillsammans tar hand om planering, anläggning, skörd och tillagning.

Skolträdgårdar har en lång historia. Praktiskt arbete i en skolträdgård var en del av undervisningen i folkskolan under 1800-talet. Idag står det angivet i läroplanen att eleverna ska få kunskap om kretsloppstänkande och ett hållbart samhälle. Här kan skolträdgården vara till stor hjälp. På denna sida vill vi inspirera till att odla i förskolan och skolan – se exempel på hur andra har gjort, ta del av några praktiska handledningar, hitta föreningar och nätverk m m.

Handledningar

Odla i förskola och skola – året om
Inom Göteborgs stad finns en funktion som stöttar förskolor och skolor i att nå målen i läroplanen, de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och stadens miljömål. Till hjälp har de tagit fram Odlingshandboken.
Till Odlingshandboken

Från barnträdgård till trädgårdsbarn
Hushållningssällskapet Halland har genomfört ett projekt där elever vid tre olika förskolor fick lära sig odla sina egna grönsaker och kryddor. I projektet togs en handledning fram.
Till handledningen

Stödmaterial och förslag på lektioner

Bioresurs – Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Uppsala universitet)
Till webbplatsen

Riksförbundet Svensk Trädgård
Till faktabladet

Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik ger konkreta verktyg för att ta ut undervisningen i naturen.
Till webbplatsen

Göteborgs Botaniska Trädgård
Till idébanken

Morot

Hur andra har gjort

Skolträdgård skapar förståelse för hållbar utveckling
Nya Varvets skola (F-6) i Göteborg har anlagt en trädgård där eleverna odlar, skördar och sedan tillagar grönsaker. Det är ett konkret sätt att lära ut hållbarhet och kretsloppstänkande. Dessutom används trädgården för undervisning i bland annat svenska, matte, NO och bild.
Läs artikel (på Göteborgs stads webbplats)

Skolträdgården i Gyttorp – en myllrande, ätbar skolträdgård i Nora
Naturskyddsföreningen i Nora och Studiefrämjandet har tillsammans med lärare och elever anlagt en spännande pedagogisk och ätbar trädgård på Gyttorpskolans skolgård.
Läs om skolträdgården hos Naturskyddsföreningen Nora
Gyttorps skolträdgård på Facebook

Odling och barnens inflytande på Rönnens förskola
På Rönnens förskola i Malmö delaktighet, mångfald, odling och naturen viktiga delar i det pedagogiska arbetet.
Till artikeln (Malmö stads webbplats) 

Odla barns intresse för det som växer
Trädgårdsutbildade Kitte de Bruyn (förskollärare på Sege Parks förskola i Malmö) tipsar om odlingsmetoder och växter som passar både stor och liten.
Till artikeln (Natur & trädgårds webbplats) 

Odlingsexperiment som skapar lust
Tips från Kitte de Bruyn (förskollärare på Sege Parks förskola i Malmö)
Till artikeln (Natur & trädgårds webbplats)

Skolkontakten

LRF Skolkontakt
LRF Gotland arbetar med skolan för att informera elever och lärare om lantbruk och matproduktion och för att skapa intresse för den gröna näringen. Främst vänder de sig till elever på låg- och mellanstadiet. LRF Gotland bjuder in alla elever i årskurs fyra på ön till ett besök på en bondgård. Besöken genomförs under våren.
Till LRF Skolkontakten

Föreningar och nätverk

Naturskoleföreningen
Föreningen stödjer och främjar utveckling av utomhuspedagogik.
Till webbplatsen

Utenavet
Ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande.
Till webbplatsen

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.