Demonstrationsprojekt visar högre skörd vid biokolanvändning

2020-09-09

I projektet E-kol-ogiskt! har företaget Waila genomfört fältförsök för att utvärdera användning av biokol som gödslingsmedel. Nu är fältförsöken klara och resultaten visar högre skörd för de fält som behandlades med biokol.

Att sprida biokol ökar jordbruksmarkens förmåga att binda vatten och näring. Dessutom kan användning av biokol i jordbruket bidra till att motverka klimatförändringar genom kolfastläggning i marken.

Syftet med Leaderprojektet är att visa de gynnsamma effekter som biokol har på markegenskaperna och hur vatten- och klimatskyddet kan förbättras på ett jordbruksföretag på Gotland. Projektet ska också svara på de vanligaste frågorna från bönder som funderar på att använda biokol på sina marker: vad behöver jag tänka på när jag använder biokol på Gotland? Vilket biokolsubstrat är optimalt för mina åkrar? Vilken påverkan har biokol på skörden och hur förändras behovet av gödsel och vatten?

Fältförsöket genomfördes på Stenhuse gård i Sanda som upplät en del av sig sparrisodling. I projektet medverkar även Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Gotland Grönt Centrum.

Under hösten tas en vetenskaplig publikation fram för att öka kunskaperna om biokolanvändning.

Mer om projektet
Waila startar Leaderprojekt
Sammanfattning av projektresultaten
Lyckat projekt för biokolanvändning avslutas

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.