Hantlar och träningsskor

Tomma lokaler blev populärt gym i Väte

I Väte finns en missionskyrka där lokaler stått tomma ett antal år. Tidigare hyrdes vissa rum ut till turister men det borde finnas bättre saker att göra med de ganska stora utrymmena tyckte några bybor.

En tanke som dök upp vara att inrätta en träningslokal. Närmaste gym för de som bor i Väte var i Klintehamn, Etelhem, Hemse eller Visby. En ganska lång sträcka att ta sig om man vill träna regelbundet några gånger i veckan. Förutom möjligheten att träna ville man också starta en mötesplats för bygden – ett ställe för alla att både motionera och umgås på.

Stort intresse i bygden

Göran Hägg är en av de som var med i projektet från början. Han berättar att han och de övriga som börjat prata om idén insåg att de måste undersöka intresset runtom i trakten.

Göran på Kraftkällan gym

Göran Hägg i Kraftkällans lokaler. Här kan man träna 24/7 men det arrangeras regelbundet även träffar kring kost och hälsa. 

– Redan från start märkte vi att många av de vi pratade med var positiva till att göra i ordning en träningslokal. Vi fick också med oss en massa bra förslag till vad vi kunde använda lokalerna till, förutom gymutrustning och omklädningsmöjligheter.

Bred förankring av projektet

När gruppen förstod att det fanns en efterfrågan på projektet tog man kontakt med Leader Gute. Härifrån fick man positiv respons på projektidén och kunde sätta igång med den konkreta planeringen.

– Vi satte ihop en arbetsgrupp med erfarenhet från både att träna och bygga gym. Från Leader Gutes kansli fick vi stöd i att skriva ihop en ansökan eftersom det är ganska många uppgifter som ska vara med i projektplaneringen. När ansökan beviljats gjorde vi studiebesök på olika gym runt om på ön och kontaktade Väte hembygdsförening och sockenförening för att så många som möjligt skulle känna till planerna, berättar Göran.

Alla välkomna till gymmet

Under våren 2018 startade arbetet med att ställa i ordning lokalerna. Här var det ideellt arbete som gällde. Viss ombyggnad utfördes av anlitade, lokala hantverkare. I augusti var det dags att få maskiner och annan utrustning på plats. Under hela processen informerade man fortlöpande om vad som var på gång på gymmets nystartade Facebook-sida.

Kraftkällan skylt

På Kraftkällan finns inte bara träningsutrustning utan också tillgång till personlig tränare.

– Redan från början var vårt mål att alla, inte bara vi som bor i Väte, skulle vara välkomna till gymmet. Vi ville också att människor i alla åldrar och med olika träningsförmåga skulle kunna använda utrustningen. Förutom träning planerade vi även för träffar kring kost och hälsa i lokalerna, säger Göran.

Populär mötesplats

Hösten 2018 var det dags för invigning av Kraftkällan Gym som träningslokalen döpts till. Sedan dess har allt fler hittat till missionskyrkan i Väte.

– Vi försöker hela tiden hitta på aktiviteter som lockar så att det sker en utveckling och att ännu fler ser Kraftkällan som en mötesplats. Tränar man på gymmet har man tillgång till en personlig tränare som man kan boka. Vi har också regelbundet träffar på olika teman som har med hälsa att göra, avslutar Tomas.

Kraftkällans ambition att inte bara skapa en riktigt bra träningsmiljö utan också bli en inspirerande plats för både kropp och själ verkar ha lyckats.

Mer information

Kraftkällan Facebook

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.