Genomföra

När ni fått ert projekt beviljat av Jordbruksverket erbjuds ni att delta i ett startmöte med kansliet. På mötet går vi igenom regelverk och lägger upp en plan för uppföljning och redovisning för ert projekt.

Ni får även tips om nätverk och hur ni kan bygga samarbeten med andra pågående projekt.

Följ ert beslut om stöd
Under genomförandet är det viktigt att ni följer ert beslut om stöd. Läs noga igenom Jordbruksverkets beslut om projektstöd och bilagan “Viktiga upplysningar”.

Det är väsentligt att:

  • arbetet med projektet följer syftet och målet med projektet
  • budget och aktiviteter som framgår av beslutet genomförs

Ändring av beslut
Det är viktigt att du alltid ansöker om ändring av ditt beslut om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd.  Om du redovisar utgifter som inte står i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna

Kontakta kansliet för vägledning innan eventuella avvikelser från beslutade aktiviteter och kostnader görs. Mer information och blankett finns under fliken ”Ändring av beslut”..

Skaffa rutiner för redovisning och rapportering
Det är viktigt att ha rutiner för redovisning och rapportering i projektet. Detta går vi igenom vid startmötet och kansliet hjälper gärna till och svarar på frågor under projektets gång.

Utbetalning
Det är bättre att göra flera ansökningar om utbetalning än att samla allt till slutet av projekttiden.

Kansliet kan vid behov gå igenom hur ansökan om utbetalning går till med er. Vi går då igenom ansökningsrutinen och vad som krävs i form av kostnadsunderlag, betalningsunderlag, bilagor m m för att en ansökan om utbetalning ska vara komplett.

Alla stödmottagare kan söka förskottsbetalning, förutom myndigheter, regioner och kommuner.

Du kan få upp till 50 procent av ditt stöd i förskott, dock högst 250 000 kronor. När du söker förskott behöver du inte redovisa några utgifter. Därför måste du i stället redovisa utgifterna för detta belopp när du söker slututbetalning.

Blanketter
Blanketter ni behöver under genomförandet finns i Jordbruksverkets webbutik. Nedan finns några av de vanligaste guiderna och blanketterna:

Beräkning av timlön
Blankett för ändring
Fullmakt
Information om redovisning – Jordbruksverket
Körjournal
Projektdagbok – arbetad tid
Beräkning av timlön (2014-2020)
Beräkning av timlön (2021-2027)
Medfinansieringsintyg
Redovisning ideell tid per aktivitet
Redovisning ideell tid per person