Ändring av beslut

Det är viktigt att du alltid ansöker om ändring av ditt beslut om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd.

Om du redovisar utgifter som inte står i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när

  • du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum,
  • finansieringen har ändrats och du exempelvis har fått in mer offentlig medfinansiering än vad som står i ditt beslut,
  • du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och därför vill lägga till en ny aktivitet,
  • du inte kan genomföra det som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra projektet.

Kontakta kansliet
Ansökan om ändring ska skickas in till Leader Gutes kansli. Kontakta kansliet vid frågor om du behöver göra en ändring eller inte.

Blankett
Ansökan om ändring av beslut om stöd