Ansöka om utbetalning

När kostnader betalats under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket.

Ni kan ansöka om delutbetalning när som helst och flera gånger under projektets gång. Det kan vara bra att ansöka om delutbetalning kontinuerligt om projektet pågår under en lång tid.

Ansökan om utbetalning görs i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Alla underlag laddas upp digitalt. Om du behöver skanna dokument har du möjlighet att göra det på Leader Gutes kansli.

Gå till ansökan om utbetalning/Mina sidor Jordbruksverket

  • Lönespecifikationer eller motsvarande (observera att du kan behöva bifoga projektdagbok, timkostnadsmall, anställningsavtal m m, se ert Beslut om stöd)
  • Dokument som styrker personalens procentsats om personal arbetar viss procentsats i projektet
  • Avtal och underlag som styrker närvaro för styrelseledamöters arvoden
  • Om du har rätt till lönekostnadspåslag och schablonen för indirekta kostnader behöver du räkna ut det och söka det som en utgift (se Beslut om stöd).
  • Fakturor
  • Kvitton
  • Betalningsbevis från banken som visar att utgifterna är betalda av dig innan det datum som du skickar in din ansökan om utbetalning.
  • Körjournaler
  • Inbjudningar eller konferensprogram
  • Deltagarlistor

Om du har offentliga resurser i ditt projekt är det viktigt att du redovisar dessa resurser tillsammans med andra utgifter. Detta måste du göra senast i samband med ansökan om slututbetalning.