Ansöka om utbetalning

När kostnader betalats under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket.

Ni kan ansöka om delutbetalning när som helst och flera gånger under projektets gång. Det kan vara bra att ansöka om delutbetalning kontinuerligt om projektet pågår under en lång tid.

Ansökan om utbetalning görs i Jordbruksverkets e-tjänst Mina sidor. Alla underlag laddas upp digitalt. Om du behöver skanna dokument har du möjlighet att göra det på Leader Gutes kansli.

Gå till ansökan om utbetalning/Mina sidor Jordbruksverket

Utgifter för personal

  • Lönespecifikationer eller motsvarande (observera att du kan behöva bifoga projektdagbok, timkostnadsmall, anställningsavtal m m, se ert Beslut om stöd)
  • Dokument som styrker personalens procentsats om personal arbetar viss procentsats i projektet
  • Avtal och underlag som styrker närvaro för styrelseledamöters arvoden
  • Om du har rätt till lönekostnadspåslag och schablonen för indirekta kostnader behöver du räkna ut det och söka det som en utgift (se Beslut om stöd).

Övriga utgifter och investeringar

  • Fakturor
  • Kvitton
  • Betalningsbevis från banken som visar att utgifterna är betalda av dig innan det datum som du skickar in din ansökan om utbetalning.
  • Körjournaler
  • Inbjudningar eller konferensprogram
  • Deltagarlistor

Offentliga resurser

Om du har offentliga resurser i ditt projekt är det viktigt att du redovisar dessa resurser tillsammans med andra utgifter. Detta måste du göra senast i samband med ansökan om slututbetalning.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.