Information och logotyper

När ett projekt fått stöd från en EU-fond ska EU-logotyp, Leader Gutes logotyp och Leader-logotypen alltid vara väl synligt i informationsmaterialet. Om ni inte uppfyller informationskravet kan Jordbruksverket återkräva hela eller delar av stödet.

Under genomförandet ska en kort beskrivning av projektet finnas på er webbplats med rätt EU-logotyp samt Leader Gutes logotyp och Leader-logotyp. Vad som gäller framgår i ert beslut om stöd.

Visa vilken fond ni fått pengar från
Det finns en EU-logotyp för varje fond.

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden
  • Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • Europeiska socialfonden

Ni ska använda den EU-logotyp som ert projekt fått stöd från. Kontakta kansliet om ni inte vet vilken fond ni fått stöd från.

Leader Gutes logotyp och Leader-logotyp ska vara med
Ni ska även visa Leader Gutes logotyp och Leader-logotypen bredvid EU-logotypen.

Allt material ska innehålla logotyperna
Alla handlingar och tryckt material om ett projekt, både det som är för allmänheten och det som är för deltagare, ska innehålla logotyper och information om att projektet fått pengar från EU. Det gäller till exempel tryckta/digitala broschyrer, nyhetsbrev, presentationer, skyltmaterial, annonser och filmer.

Alla logotyper ska, om det är möjligt, publiceras i färg, på en framträdande plats och får inte vara mindre än andra logotyper.

Webbsidor
Om du har en webbplats ska logotyperna finnas på de sidor som innehåller information om projektet. Det ska också finnas information om vilken fond pengarna till projektet kommer ifrån och en kort beskrivning av projektet, dess syfte och resultat.

Om ert projekt har fått stöd från social- eller regionalfonden ska EU-logotypen synas utan att läsaren behöver skrolla.

Sociala medier
Facebooksidor som skapas för projektet ska också innehålla logotyperna och information om att projektet fått pengar från en EU-fond.

Andra sociala medier är undantagna från kravet på logotyper.

Vid mediakontakter
Ni bör tala om att ert projekt är ett leaderprojekt med stöd från Leader Gute.

Vid arrangemang
Vid arrangemang bör ni informera deltagarna om varifrån ni fått stöd.

Då behöver du inte använda logotyperna
Material som tas fram i ett projekt men inte innehåller någon information, till exempel mindre reklamföremål, behöver inte ha med logotyper.

Logotyper för nedladdning
EU-logotyper

Logotyp Leader
Ladda ned: Leader-logotyp i färg (jpg-format)
Ladda ned: Leader-logotyp svart/vit (jpg-format)

Logotyp Leader Gute
Ladda ned: Leader Gute-logotyp i färg (jpg-format)
Ladda ned: Leader Gute-logotyp svart/vit (jpg-format)

Logotyper till miniprojekt
Ladda ned: samlade logotyper till miniprojekt i färg (jpg-format)
Ladda ned: samlade logotyper till miniprojekt svart/vit (jpg-format)

Logotyper som eps eller png
Om ni behöver logotyper i eps-format eller png-format, kontakta kansliet så skickar vi dem till er!