Slutrapportera

I samband med projektets sista ansökan om utbetalning ska projektet slutrapporteras. Det görs via Jordbruksverkets e-tjänst Mina Sidor.

Det viktigaste arbetet i slutrapporteringen är att reflektera över de erfarenheter och resultat projektet har lett fram till. Avvikelser från projektplan och mål som inte blivit uppfyllda ska också rapporteras.

Läs igenom er ansökan och beslut om stöd
Börja med att läsa igenom er ansökan. Mycket av texten i ansökan kan föras över till slutrapporten. Utöver detta lägger ni till era reflektioner, slutsatser och en sammanställning av konkreta resultat.

Slutrapporten ska vara enkel att förstå
Tänk på att slutrapporten ska kunna läsas utan att man först har tagit del av projektansökan och tillhörande handlingar. Det ska vara enkelt att förstå vad projektet har handlat om, på vilket sätt det har genomförts och hur det har gått.

Redovisning till Leader Gute
Till Leader Gute ska ni redovisa utfallet av de lokala mål och indikatorer som varit aktuella för ert projekt och även er ideella insats.

Att tänka på
Observera att sista 20 % av projektstödet inte utbetalas förrän ansökan om slututbetalning är beslutad av Jordbruksverket.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.