Ansöka om slututbetalning

Ansökan om slututbetalning görs när projektet är genomfört och de sista utgifterna är betalda, men innan projektets slutdatum. Det görs via Jordbruksverkets e-tjänst Mina Sidor.

Slutdatum framgår av Jordbruksverkets beslut om stöd. Om det är för kort om tid att hinna slutföra projektet, kontakta kansliet i god tid för vägledning.

Samlad information
Samlad information om utbetalning finns på Jordbruksverkets webbplats

Att tänka på
Observera att sista 20 % av projektstödet inte utbetalas förrän ansökan om slututbetalning är beslutad av Jordbruksverket.

Ansöka om slututbetalning

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.