Fyra förslag på lokal energiomställning

Husgrajvs – grannsamverkan mellan elva hushåll
Förslaget utgår från det befintliga elnätet och de elva hushållen är anslutna till en gemensam transformatorenhet.

Beskrivning

 • Egna och/eller gemensamma solceller på ca 125 kvm och batterier.
 • Lokalt energinätverk med styrenheter
 • Möjligheter att inbördes kunna ”köpa och sälja ström”.
 • Robust, lokalt energinätverk som klarar upp emot en veckas regionalt elavbrott

Kyrkbyn – nybyggnation och integrering av skolhus, kyrka och prästgård
Befintliga byggnader integreras med nybyggda hus. Fastigheterna värms via ett gemensamt närvärmenät. En biokolpanna kompletteras med en flis- eller pelletspanna vid höglastperioder. De nya husen får solceller och ett gemensamt batteri och knyts samman genom ett ”smart lokalt energinätverk”.

Beskrivning

 • Uppvärmning med gemensam biokol/biobränslepanna
 • Produktion och försäljning av biokol till trädgårdsodling och lantbruk
 • Kulvertsystem för hetvatten. Stor ackumulatortank för energilagring.
 • Solceller och smart, lokalt energinätverk, elbilspool och laddstolpar.

Skags gård – större andelsägd solelanläggning kring bevattningsdamm/friland
Solelanläggningen placeras i dammen eller på sidan av den. Möjligheter till energilagring undersöks liksom förutsättningarna för fritidsfastigheter att ansluta sig till genom att köpa ”solelsandelar” i systemet.

Beskrivning

 • Elenergi till gårdens ekonomibyggnader för lagerhållning av grönsaker och rotfrukter.
 • Andelsel till närliggande fritidsbebyggelse.
 • Möjligheter till kortare energilagring till batterier eller som vätgas.

Smiss – större solcellsanläggning i anslutning till befintliga vindkraftverk
I anslutning till två befintliga vindkraftverk skulle man kunna lägga en större solcellsanläggning där man undersöker förutsättningarna för årstidslagring av elenergi.

Beskrivning

 • Vindkrafts- och solcellspark
 • Lagring av energi i form av vätgas
 • Producent av syrgas till industrier och sjukhus
 • Kan fungera som centrum i ett lokalt energinätverk
 • Kan i krisläge förse hela Östergarnslandet med el

Mer information
Austerland Energis webbplats