Gotland Garbage goes Westcoast Waste

Miniprojekt ”Hållbart småföretagande”, jnr 2021-1672

Projektnamn: ”Gotland Garbage goes Westcoast Waste”

Projektägare: Sunday Solutions (Gotland Garbage)

Beskrivning: Projektet handlar om att genomföra en studieresa på temat plaståtervinning för företaget som arbetar med produkter kring återvinning av plast från havet.

Belopp: 15 540 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-10-31

Kontaktperson: www.gotlandgarbage.se