Konsultinsats för produkt- och kompetensutveckling

Miniprojekt ”Hållbart småföretagande”, jnr 2021-1672

Projektnamn: ”Konsultinsats för produkt- och kompetensutveckling”

Projektägare: UllBoxen Design AB (Gotlands Strumpfabrik)

Beskrivning: Projektet handlar om insatser för kompetensutveckling för stickdesign.

Belopp: 40 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2023-02-28