Kulturminnen på Gotland – Lojsta Slotts Hembygdsförening

Miniprojekt ”Upptäck din bygd”, jnr 2021-4477

Projektnamn: ”Kulturminnen på Gotland – Lojsta Slotts Hembygdsförening”

Projektägare: Lojsta Slotts Hembygdsförening

Beskrivning: Projektet handlar om att i samverkan med andra föreningar ta fram koncept för att tillgängliggöra kulturplatser på Gotland.

Belopp: 20 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-11-30

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.