Kulturminnen på Gotland – Lojsta Slotts Hembygdsförening

Miniprojekt ”Upptäck din bygd”, jnr 2021-4477

Projektnamn: ”Kulturminnen på Gotland – Lojsta Slotts Hembygdsförening”

Projektägare: Lojsta Slotts Hembygdsförening

Beskrivning: Projektet handlar om att i samverkan med andra föreningar ta fram koncept för att tillgängliggöra kulturplatser på Gotland.

Belopp: 20 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-11-30