Analys av processvatten från biogas rötningsanläggning

Miniprojekt ”Förnyelsebar energi på lokal nivå”, jnr 2021-2438

Projektnamn: ”Analys av processvatten från biogas rötningsanläggning”

Projektägare: RELEARN Suderbyn

Beskrivning: Projektet handlar om att analysera processvatten från föreningens rötgasanläggning. Tanken är att effektivt kunna rena och använda biogasens processvatten för växthusodling och sluta kretsloppet.

Belopp: 40 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-04-30

Kontaktuppgifter: www.suderbyn.se