Anga alltid i balans. Mat för de små och rörelse för de stora.

Miniprojekt ”Skapa aktiviteter i din bygd”, jnr 2021-86

Projektnamn: ”Anga alltid i balans. Mat för de små och rörelse för de stora”,

Projektägare: Kulturföreningen Balans i fokus

Beskrivning: Föreningen ska anordna balansaktiviteter utomhus och utomhusförlagda matkurser för barn och unga.

Belopp: 20 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-10-31

Kontaktperson: Se www.vibrationsverket.se

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.