Anga alltid i balans. Mat för de små och rörelse för de stora.

Miniprojekt ”Skapa aktiviteter i din bygd”, jnr 2021-86

Projektnamn: ”Anga alltid i balans. Mat för de små och rörelse för de stora”,

Projektägare: Kulturföreningen Balans i fokus

Beskrivning: Föreningen ska anordna balansaktiviteter utomhus och utomhusförlagda matkurser för barn och unga.

Belopp: 20 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-10-31

Kontaktperson: Se www.vibrationsverket.se