Autsarve kulturslinga i Garde

Projektnamn: “Autsarve kulturslinga i Garde”, jnr 2019-2619

Projektägare: Garda Hembygdsförening

Beskrivning: Projektet handlar om att iordningställa en stig på cirka två kilometer för att få ut människor i naturen för att må bra och upptäcka nya platser i sin hembygd.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-11-01