BALTSAMPOL

Miniprojekt ”Hållbart småföretagande”, jnr 2021-1672

Projektnamn: ”BALTSAMPOL”

Projektägare: Riina Noodapera – Upptäck Gotland med mig

Beskrivning: Projektet handlar om att hitta affärspartners i Polen inom vidare förädling av gotländsk ullfiber för ett mer hållbart företagande och samverkan i närområdet. Projektet genomförs i samverkan mellan flera företag och en studieresa kommer att göras.

Belopp: 37 630 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-09-30

Kontaktperson: https://noodapera.com/