Belysa bygdens talanger

Miniprojekt ”Utveckla din samlingslokal”, jnr 2021-1674

Projektnamn: ”Belysa bygdens talanger”

Projektägare: Bäl bygdeförening

Beskrivning: Projektet handlar om att installera ny, ändamålsenlig belysning i lokalen i syfte att få till en mer attraktiv lokal för evenemang och uthyrning.

Belopp: 22 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-12-15

Kontaktuppgifter: http://www.balsocken.se/bygdeforening.html