Bro över dike

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: ”Bro över dike”, jnr 2020-2619

Projektägare: När Sockenförening

Beskrivning: När Sockenförening ska bygga en bro över ett dike som är vattenfyllt större delen av året. Syftet är att öka tillgängligheten till naturen i När strandsocken för allmänheten.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2020-05-31

Kontakt: www.nar.se