Digital mötesplats i Hemse ishall

Miniprojekt ”Utveckla din samlingslokal”, jnr 2021-1674

Projektnamn: ”Digital mötesplats i Hemse Ishall”

Projektägare: Sudrets HC

Beskrivning: Projektet handlar om att skapa en digital mötesplats genom att förse föreningens lokal med teknisk utrustning som även görs tillgänglig för andra föreningar i Hemse med omnejd.

Belopp: 22 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-04-30

Kontaktuppgifter: www.sudretshc.se