Discgolf i Östergarn

Miniprojekt ”Utveckla din samlingslokal”, jnr 2021-1674

Projektnamn: ”Discgolf i Östergarn”

Projektägare: Östergarns IK

Beskrivning: Projektet handlar om att anlägga en mindre discgolfbana vid idrottsplatsen i Östergarn.

Belopp: 21 900 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-03-31