Energikonsultation för eloptimering till bygdegård

Miniprojekt ”Förnyelsebar energi på lokal nivå”, jnr 2021-2438

Projektnamn: ”Energikonsultation för eloptimering till bygdegård”

Projektägare: Hejde Sockenförening

Beskrivning: Projektet handlar om att utröna möjligheterna att minska energiförbrukningen och sänka uppvärmningskostnaden samt utreda möjliga lösningar för att minimera klimatavtrycket.

Belopp: 16 875 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-02-28

Kontaktuppgifter: www.hejde.org

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.