Energikonsultation för eloptimering till bygdegård

Miniprojekt ”Förnyelsebar energi på lokal nivå”, jnr 2021-2438

Projektnamn: ”Energikonsultation för eloptimering till bygdegård”

Projektägare: Hejde Sockenförening

Beskrivning: Projektet handlar om att utröna möjligheterna att minska energiförbrukningen och sänka uppvärmningskostnaden samt utreda möjliga lösningar för att minimera klimatavtrycket.

Belopp: 16 875 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-02-28

Kontaktuppgifter: www.hejde.org