Från ai till oi – estlandssvenskarna på Gotland

Miniprojekt ”Gotlands kyrkogårdar berättar”, jnr 2020-2617

Projektnamn: ”Från ai till oi – estlandssvenskarna på Gotland”

Projektägare: Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner

Beskrivning: Föreningen ska ta fram informationsmaterial utifrån en inventering av gravsatta estlandssvenskar vid ett antal kyrkogårdar på Gotland samt iordningställa ett urval av gravstenar.

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-09-15

Kontaktperson: Se www.estlandssvenskarna.org

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.