Grillplats vid Baju fiskeläge

Projektnamn: “Grillplats vid Baju fiskeläge”, jnr 2020-2619

Projektägare: Baju fiskeläge ideell förening u.b.

Beskrivning: Projektet handlar om att anordna en grillplats med tillhörande sittplatser. Grillplatsen kommer att kunna användas av allmänheten och alla som besöker Baju fiskeläge i Anga.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-10-31