Grillplats vid Baju fiskeläge

Projektnamn: “Grillplats vid Baju fiskeläge”, jnr 2020-2619

Projektägare: Baju fiskeläge ideell förening u.b.

Beskrivning: Projektet handlar om att anordna en grillplats med tillhörande sittplatser. Grillplatsen kommer att kunna användas av allmänheten och alla som besöker Baju fiskeläge i Anga.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-10-31

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.