Grusning Kapellet

Miniprojekt ”Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten”, jnr 2021-1673

Projektnamn: ”Grusning Kapellet”,

Projektägare: Kapelludden

Beskrivning: Föreningen ska rusta upp grusvägen ned till fiskeläget Kapellet i När socken för att underlätta tillgängligheten.

Belopp: 22 000 kr

Fond: Havs- och fiskerifonden

Slutdatum: 2021-10-31

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.