Hemsida, logo, kompetensutveckling – Your Gotland Tours

Miniprojekt ”Hållbart småföretagande”, jnr 2021-1672

Projektnamn: ”Hemsida, logo, kompetensutveckling – Your Gotland Tours”

Projektägare: Your Gotland Tours

Beskrivning: Projektet handlar om att marknadsföring och kompetensutveckling inom marknadsföring i syfte att utveckla företaget som verkar inom besöksnäringen.

Belopp: 17 675 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-05-31

Kontaktperson: en hemsida ska tas fram inom projektet.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.