Informationsskylt Lojsta slott

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Informationsskylt Lojsta slott”, jnr 2020-2619

Projektägare: Lojsta Slotts hembygdsförening

Beskrivning: Föreningen ska tillverka och sätta upp en skylt med information om det historiska området kring Lojsta slott.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-03-30

Kontaktperson: Se  Lojsta slotts hembygdsförening