Informationstavla Ahrs fiskeläge

Miniprojekt ”Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten”, jnr 2021-1673

Projektnamn: ”Informationstavla Ahrs fiskeläge”,

Projektägare: Ahrs Fiskeriförening

Beskrivning: Föreningen ska göra en informations- och anslagstavla för information om Ahrs fiskeläge och historia samt om Ahrs Fiskeriförening.

Belopp: 32 000 kr

Fond: Havs- och fiskerifonden

Slutdatum: 2022-05-31