Kulturmiljöer i Rone – hembygdsgården Burge

Miniprojekt: ”Upptäck din bygd”, jnr 2020-2619

Projektnamn: “Kulturmiljöer i Rone – Hembygdsgården Burge

Projektägare: Rone Hembygdsförening

Beskrivning: Projektet handlar om att informera om kulturmiljöerna vid hembygdsgården samt att knyta samman informationen med två andra unika kulturmiljöer i Rone, Smedjan vid Frigsarve samt Båtsman Hults Torp.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-04-30

Kontaktuppgifter: se https://rone.se/rone-hembygdsforening/