Kulturmiljöer i Rone

Projektnamn: “Kulturmiljöer i Rone”, jnr 2020-2619

Projektägare: Rone Hembygdsförening

Beskrivning: Projektet handlar om att informera om två unika kulturmiljöer i det gotländska kustlandskapet som idag inte är så kända: Hults båtsmanstorp och Smedjan vid Frigsarve.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-09-01

Kontaktperson: se https://rone.se/rone-hembygdsforening/