Kulturmiljöer i Rone

Projektnamn: “Kulturmiljöer i Rone”, jnr 2020-2619

Projektägare: Rone Hembygdsförening

Beskrivning: Projektet handlar om att informera om två unika kulturmiljöer i det gotländska kustlandskapet som idag inte är så kända: Hults båtsmanstorp och Smedjan vid Frigsarve.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-09-01

Kontaktperson: se https://rone.se/rone-hembygdsforening/

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.