Kulturverksamhet med klimatsmart pedagogik

Miniprojekt ”Förnyelsebar energi på lokal nivå”, jnr 2021-2438

Projektnamn: ”Kulturverksamhet med klimatsmart pedagogik”

Projektägare: Friends of Gangvide

Beskrivning: Projektet handlar om att inom föreningens kulturverksamhet riktad till barn, ungdomar och föräldrar ge en inblick i ämnet klimat/energi för att väcka intresse och kunskap för framtida yrken och utbildningar inom området.

Belopp: 40 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-09-01

Kontaktuppgifter: www.gangvidefarm.se