Kvinnostigen vid Bläse kalkbruk

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Kvinnostigen vid Bläse kalkbruk”, jnr 2020-2619

Projektägare: Bläse kalkbruksförening

Beskrivning: Föreningen ska rusta upp och förbättra framkomligheten längs med Kvinnostigen vid Bläse.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2020-12-31

Kontaktperson: se https://blase.se