Kvinnostigen vid Bläse kalkbruk

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Kvinnostigen vid Bläse kalkbruk”, jnr 2020-2619

Projektägare: Bläse kalkbruksförening

Beskrivning: Föreningen ska rusta upp och förbättra framkomligheten längs med Kvinnostigen vid Bläse.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2020-12-31

Kontaktperson: se https://blase.se

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.