Lär mer om svenskbybornas präst och kurd

Miniprojekt ”Gotlands kyrkogårdar berättar”, jnr 2020-2617

Projektnamn: ”Lär mer om svenskbybornas präst och kurd”

Projektägare: Föreningen Svenskbyborna

Beskrivning: Föreningen ska informera om den svenskbyhistoria som finns på Roma kyrkogård genom att ta fram informationsskyltar och rengöra två gravstenar.

Belopp: 50 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-06-01

Kontaktperson: Se www.svenskbyborna.se