Lär mer om svenskbybornas präst och kurd

Miniprojekt ”Gotlands kyrkogårdar berättar”, jnr 2020-2617

Projektnamn: ”Lär mer om svenskbybornas präst och kurd”

Projektägare: Föreningen Svenskbyborna

Beskrivning: Föreningen ska informera om den svenskbyhistoria som finns på Roma kyrkogård genom att ta fram informationsskyltar och rengöra två gravstenar.

Belopp: 50 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-06-01

Kontaktperson: Se www.svenskbyborna.se

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.