Linnéstigens grillplats vid Kvännlairu i Lau

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: ”Linnéstigens grillplats vid Kvännlairu i Lau”

Projektägare: Lau hembygdsförening

Beskrivning: Föreningen ska skapa en grillplats på Lau-sidan av den befintliga och populära Linnéstigen mellan När och Lau.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-08-01

Kontaktperson: Se Lau Hembygdsförening