Marknadsföring Slite ishall

Miniprojekt ”Hållbart småföretagande”, jnr 2021-1672

Projektnamn: ”Marknadsföring Slite ishall”

Projektägare: Slite Idrottscenter AB

Beskrivning: Projektet handlar om att i samverkan med andra aktörer ta fram en marknadsplan i syfte att öka nyttjandet av Slite ishall.

Belopp: 40 000  kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-08-28

Kontaktuppgifter: Slite Idrottscenter