Östkustleden (Anga – När)

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Östkustleden (Anga – När)”, jnr 2020-2619

Projektägare: Virudden Utveckling AB

Beskrivning: Virudden Utveckling AB ska ta fram skylt och informationsmaterial om del av Östkustleden.

Belopp: 4 650 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-01-31

Kontaktperson: Se www.virudden.se