Östkustleden

Miniprojekt ”Upptäck din bygd”

Projektnamn: ”Östkustleden”, jnr 2020-2619

Projektägare: Ljusa udden AB

Beskrivning: Ljusa udden AB ska koppla ihop befintliga vandringsleder med Östekustleden. Del av leden kommer att märkas upp och kartor och informationsmaterial kommer att tas fram.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2020-08-31

Kontaktperson: Se Ljusa uddens hemsida